புகைப்பட கலைஞர்களை உருவாக்கும் செயலமர்வு எகெட் கரித்தாஸ் – திருகோணமலை

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு செயற்திட்டத்தின் கீழ் திருகோணமலை எகெட் கரித்தாஸ் நிறுவனத்தினால் புகைப்பட கலைஞர்களை உருவாக்கல் எனும் தொனிப்பொருளில் கரித்தாஸ்
மிசெரியோவின் நிதியுதவியுடன் திருகோணமலை எகெட் கரித்தாஸ் (கிழக்கிலங்கை மனித மேம்பாட்டு பொருளாதார நிறுவனம்) அனுசரணையுடன், திருகோணமலை மாவட்டத்தில் 2023.06.28 ஆந் திகதி தீபம் நிலையத்தில் இளையோர்களுக்கான புகைப்படம் எடுத்தல் (Photography) வதிவிட கருத்தமர்வானது பணிப்பாளர் அருட்பணி.கலாநிதி.B.போல் றொபின்சன் அவர்களின் தலைமையிலும் எகேட் கரித்தாஸ் உத்தியோகத்தர்களான திரு.G.A.பிரான்சிஸ், திரு.K.ரஜித், திரு.A.M.பிரசாத்
ஆகியோருடனும் இடம்பெற்றது. இவ் செயலமர்வின் வளவாளர்களாக திரு.K.கெப்ரியல் குமார், திரு.J.ஜெயகிறிஸ்டி பங்கு பற்றியிருந்தனர். இந்நிகழ்வில் 60க்கும் மேற்பட்ட இளைஞர் யுவதிகள் பங்கு பெற்றினர். அத்துடன்பங்கு பற்றிய இளைஞர் யுதிகளுக்கு சான்றிதழ்களும் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *